DISCLAIMERS

De informatie op de site www.happyfeeling .nl  is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Happy Feeling is niet aansprakelijk voor de juistheid,volledigheid of effectiviteit van de aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden, richtlijnen en overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

E-mail disclaimer

Elk e-mailbericht met evt. bijlagen,afkomstig van Gezondheidscentrum Happy Feeling te Middenmeer, is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). De informatie in deze e-mailberichten zijn vertrouwelijk. Onbevoegd gebruik, verveelvoudiging of openbaring is uitdrukkelijk verboden.

Indien u niet de geadresseerde(n) van het e-mailbericht bent of dit e-mail niet goed heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk om het e-mailbericht te verwijderen en contact met ons op te nemen.z
Happy Feeling staat  niet  in voor de juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

In geen geval is Happy Feeling aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen/beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie.

Auteursrecht

Niets van deze site mag gebruikt en/of openbaar  gemaakt worden  in welke vorm dan ook zonder toestemming van Happy Feeling.

Mocht het voorkomen, dat Happy Feeling ondanks de grote zorgvuldigheid auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruikt te hebben voor publicatie, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.